Reglementen

“Lunters Daagje Peerdsturen”

Algemeen

Voor deze “Impuls”-wedstrijd gelden de KNHS-wedstrijdreglementen.
De belangrijkste hiervan zijn:

 • Alle bemensing van een aanspanning is verplicht om tijdens alle onderdelen een goedgekeurde body-protector te dragen.
 • Alle bemensing van een aanspanning is verplicht om tijdens alle onderdelen een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen.
 • Er mogen geen honden meerijden.
 • Bij een enkelspan in het gebruik van een broek verplicht.

Hiernaast zijn er de volgende algemene reglementen:

 • Er wordt bij alle onderdelen streng gelet op “paardvriendelijk gedrag”.
 • Overmatig zweepgebruik heeft uitsluiting tot gevolg.
 • Tijdens het rijden van de dressuurproef en de vaardigheid wordt de deelnemer gedurende de gehele proef door de jury beoordeeld op de mate van getoonde paardvriendelijkheid voor het toekennen van de “Cees van Wijngaarden Wisselbeker”.
 • De indeling is zodanig van opzet dat U de wegtrajecten, dressuur en vaardigheid direct achter elkaar rijdt.
 • Tussen de verschillende onderdelen heeft u geen tijd om van rijtuig, tuig of kleding te wisselen.
 • De dressuur mag in marathon outfit worden gereden, en peesbeschermers, strijklappen etc. zijn toegestaan.
 • In de wegtrajecten moet men zich houden aan de verordeningen van de terreineigenaren en de geldende verkeersreglementen.
 • Voortijdig stoppen dient bij het secretariaat te worden gemeld.

Onderdelen

 • Marathon (Wegtraject)
  Deze bestaat uit 4 wegtrajecten (A t/m D).
  De voorgeschreven gang per traject staat op het trajecttijdenbriefje wat u krijgt samen met de te rijden route.
  De totale lengte is ongeveer 10 km.
  Het missen van een stempel is 10 strafpunten.
  Na het wegtraject direct dressuur en vaardigheid afwerken omdat uw aanspanning is warmgelopen en we graag onnodige wachttijden willen voorkomen.
 • Dressuur
  Naast het geven van de standaardpunten let de jury ook op uw rijstijl en omgang met de paarden.
  De dressuurproef is van de website te downloaden.
  U mag de dressuurproef uit het hoofd doen, maar ook mag Uw groom de proef (zittend) voorlezen. Hiervoor worden geen stafpunten gegeven.
  150 minus Uw punten = aantal strafpunten.
  De dressuurproef wordt gereden met de zweep in de hand
 • Vaardigheid
  De vaardigheid wijkt niet erg af van wat er normaal op een wedstrijd wordt gevraagd.
  Uw groom mag luidkeels aanwijzingen geven en natuurlijk vol overtuiging meehangen in de bochten.
  Per afgereden balletje krijgt U 2 strafpunten.
 • Marathon (Hindernissen)
  Deze bestaat uit 6 hindernissen.
  Puntentelling bij de hindernissen:
  – Alle poorten in de hindernissen dienen op de juiste volgorde te worden genomen. U krijgt 25 strafpunten voor het nemen van alle poorten maar in de verkeerde volgorde. Een poort vergeten kost ook 25 strafpunten.
  – Bij het overslaan van de totale hindernis krijgt U 300 strafpunten. – Per iedere afgereden element worden 2 strafpunten toegekend
  – Grooms mogen in feite in de hindernis niet van het rijtuig af. Afstappen van een groom kost slechts 5 strafpunten, maar neem voor die 5 punten liever geen risico.
  – Het herstellen van een fout, het afstijgen van de koetsier en het omslaan van de wagen straft zich in de tijd.
  – Voor elke seconde in de hindernis krijgt u 0,2 strafpunt per seconde. De maximale toegestane tijd per hindernis is 5 minuten. Overschrijding kost 200 strafpunten.
  – Ook tijdens het nemen van de hindernissen zal er streng worden gelet op paardvriendelijk gedrag. Bij overmatig zweepgebruik wordt u van verdere deelname uitgesloten.
  – De tijd tussen de hindernissen in telt niet mee. Neem de tijd die u nodig denkt te hebben om uw aanspanning rust te geven voor u aan de volgende hindernis begint.

Veterinaire controle

Voor aanvang van de marathon (wegtraject) dient u zich bij de veterinairs te melden voor de 1e controle van Uw paard(en)en pony(s), de 2e voor de hindernissen en de 3e na de hindernissen.
Zonder veterinaire controle wordt u van deelname uitgesloten.
Vergeet niet uw vaccinatiebewijs mee te nemen. De veterinairs zullen hierop controle uitoefenen.

Aansprakelijkheid

Noch de organiserende Stichting, noch de eigenaren/beheerders van de terreinen/wegen, noch ieder ander betrokkene bij de organisatie van deze dag kan op enige wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die personen of paarden/pony’s overkomen en voor schade aan rijtuigen, auto’s en tuigen of andere goederen.

Zowel deelnemers als officials, medewerkers en bezoekers nemen deel of zijn aanwezig op eigen risico.