Vrijwaring

Verklaring van Vrijwaring

Een aanspanning bestaat uit een of meerdere paard(en), rijtuig, een koetsier,en indien van toepassing een of meerdere groom(s) en inzittende(n). Door ondertekening van deze verklaring verklaart de koetsier, mede namens de grooms en inzittenden van de aanspanning, dat hij/zij als deelnemer aan het evenement van de Stichting Peerdsturen bekend is met, en akkoord gaat met het volgende:

  1. Deelnemers worden geacht de reglementen en (veiligheid-)instructies van de Stichting Peerdsturen te kennen en strikt na te leven.
  2. Deelname is geheel voor eigen risico. De Stichting Peerdsturen, en haar bestuur- en/of werkgroepleden in prive, zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die medewerkers, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan evenementen van de Stichting Peerdsturen.
  3. Deelnemers zullen zich houden aan de verkeersregels en zich gedragen volgens de normen van openbare orde zoals het een goede aanspanning betaamt.
  4. De deelnemers zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid met inbegrip van voldoende dekking voor het beoefenen van de mensport (W.A.-verzekering).
  5. De Stichting Peerdsturen is niet aansprakelijk voor diefstal.
  6. In navolging op de privacywetgeving geven deelnemers toestemming dat beeldmateriaal (online) gepubliceerd mag worden.
  7. Deelnemers zullen alle maatregelen die getroffen zijn ter voorkoming van verspreiding van Covid19 naleven.