Het organiseren van evenementen is alleen mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Hun bereidheid om zonder enige vergoeding iets te doen waar een ander plezier aan beleeft, vormt de basis voor het welslagen van een evenement. En het meegewerkt hebben aan dit welslagen geeft hun veelal de benodigde voldoening.

Voor ieder onderdeel van de Oefenmiddag Peerdsturen of het Lunters Daagje Peerdsturen is een zogenaamde Chef aangewezen. Deze “Chef’s” zorgen, met hun benodigde vrijwilligers, ook weer chef voor hun taken,  ervoor dat het onderdeel waar zij verantwoordelijk voor zijn, goed georganiseerd en tijdig uitgevoerd wordt. Indien een chef verhinderd is, zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.

Belangrijk daarbij is dat de taak voor de chef en zijn vrijwilligers relatief gemakkelijk uitvoerbaar moet zijn en dat de hoeveelheid werk en daarvoor benodigde tijd door hen altijd als prettig ervaren wordt.

Met behulp van de belangeloos door derden ter beschikking gestelde machines en gereedschappen is dit doorgaans zonder veel moeite te realiseren. Door het systeem van chef stelselmatig aan te houden ontstaat er een gevoel van “onze activiteit en onze dag”, wat tot gevolg heeft dat iedereen er graag bij wil horen en er weinig verloop is in de bezetting van de chefs en de andere vrijwilligers.