Wie ondersteunt ons

De Stichting Peerdsturen met haar vele vrijwilligers is tot veel in staat, maar zonder een gezonde financiële basis kunnen ook wij niet veel beginnen. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die het welzijn van paard en pony bij het gebruik in de sport ook na aan het hart ligt, en ons graag financieel willen ondersteunen.

Door lid te worden van onze Club van Vrienden van Peerdsturen, de Club van 100, dragen zij gericht bij aan het paard vriendelijk bedrijven van de mensport door zowel de gevorderde als beginnende menner.

U kunt zowel particulier als zakelijk lid worden van onze Club van 100. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar, wordt jaarlijks automatisch verlengd en kan op elk moment door u beëindigd worden. De contributie bedraagt € 100 per jaar, waarvoor u uiteraard een nota ontvangt.

In onze externe en interne communicatie tonen wij daar waar mogelijk, op gepaste wijze, onze waardering voor de onontbeerlijke geldelijke steun van de leden van de Club van 100.  En natuurlijk worden zij regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten die mede door hun steun worden gerealiseerd en zijn zij onze gast tijdens de evenementen. De evenementen die we organiseren moeten zichzelf financieel “bedruipen” door bijdragen van de betreffende evenementen sponsors, inschrijvingsgelden van deelnemers en horeca en tentendorp opbrengsten. Hierover meer onder de beschrijvingen van de evenementen

Onze club van 100

Ook lid worden ?

Voor het aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met onze Chef Sponsoring